Thạc sĩ Logistics và vận tải đa phương thức chuyên ngành quản trị chuỗi cung ứngĐầu tiên và chuyên sâu về Logistics, chuyển giao từ MIT

Chương trình Thạc sĩ Vận tải và Logistics (MSc in Transportation and Logistics) của Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST) kế thừa và cải tiến chương trình từ MIT Hoa Kỳ, được tổ chức theo mô hình Hybrid Learning

Học viên được cung cấp các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Logistics, vận tải Đa phương thức, Quản trị chuỗi cung ứng cũng như nắm bắt các thay đổi mới nhất của ngành Logistics trong bối cảnh phát triển công nghệ.

Bên cạnh các hoạt động trên lớp, học viên còn được hướng dẫn làm bài bởi trợ giảng, được hỗ trợ tiếng Anh, hướng dẫn nghiên cứu… nhằm vượt qua các rào cản khi làm sinh viên quốc tế.

Bằng Thạc sĩ thể hiện sự bảo trợ của MIT Hoa Kỳ. Chương trình và mô hình đào tạo được chuyển giao và cải tiến để phù hợp với môi trường Logistics Châu Á

Không chỉ là chương trình chuyển giao và cải tiến từ MIT Hoa Kỳ

 • Không phải là MBA chuyên ngành Logistics và Supply Chain, là Thạc sĩ chuyên ngành Logistics và Vận tải đa phương thức chuyên ngành Supply Chain với 100% môn học chuyên ngành.
 • Kiểm định cấp cao nhất MQR
 • Triển khai theo mô hình Hybrid cho người bận rộn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo MQA.
 • 100% giảng viên nước ngoài kết hợp trợ giảng và hệ thống hỗ trợ ngôn ngữ.
 • Chương trình kế thừa và phát triển từ MIT Hoa Kỳ.
 • Bằng chính quy với dấu hiệu bảo trợ bởi MIT Hoa Kỳ. Có thể chọn chuyên ngành tốt nghiệp là Quản trị chuỗi cung ứng. Chuyên ngành của dự án tốt nghiệp thể hiện ngay trên bảng điểm.
 • Tham gia cộng đồng chuyên gia Logistics và Supply Chain Châu Á.
 • Tại Việt Nam, chương trình phối hợp với doanh nghiệp hàng đầu về Logistics, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và giao lưu trong ngành.
 • Được sử dụng hệ thống hỗ trợ của Viện MBA

Môn học chuyên sâu về Logistics và Supply Chain

Chương trình gồm 9 môn chuyên ngành và 1 dự án tốt nghiệp bao gồm:

 • Transportation System
 • Transportation Policy and Strategy
 • Logistics Systems
 • Supply Chain Management and Design
 • Intelligent Transportation Systems
 • Maritime Logistics
 • Logistics Performance Management
 • Operation Managements
 • Research Method
 • Research Project (định hướng Logistics, Vận tải đa phương thức, Quản trị chuỗi cung ứng, Cargo, xuất nhập khẩu, chuyển phát, giao nhận…). Nếu định hướng Quản trị chuỗi cung ứng sẽ được thể hiện chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng ngay trên bảng điểm.

Điều kiện tham gia

 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành.
 • Đang làm việc hoặc có định hướng phát triển nghề nghiệp trong các lĩnh vực: xuất nhập khẩu, logistics, giao nhận, kho bãi, quản trị chuỗi cung ứng, dịch vụ hàng hóa, cargo, vận chuyển đường không, đường sắt, đường bộ, quản lý đội tàu, quản trị tồn kho.
 • Tiếng Anh đủ khả năng tham gia chương trình được tổ chức bằng tiếng Anh. Được hỗ trợ trợ giảng tiếng Anh trên lớp.

Học phí

Logi Academy

Logi Academy là kết quả hợp tác giữa Viện MBA và Đại học khoa học và công nghệ Malaysia. Tại Việt Nam, Logi Academy tập trung phát triển môi trường học thuật chuyên ngành Logistics:

 • Phối hợp cùng Viện MBA triển khai hệ thống hỗ trợ học thuật chuyên ngành Logistics
 • Đào tạo chuyên ngành Logistics, Supply Chain và Vận tải đa phương thức
 • Phối hợp với Asia Logistics & Supply Chain Council (được thành lập bởi chính phủ Malaysia) để hình thành cộng đồng chuyên gia Logistics và Supply Chain tại Việt Nam, kết nối với hệ thống Logistics và Supply Chain Châu Á

Viện MBA là đối tác khoa học chính thức của Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia. Tại Châu Á, học viên khi tham gia học tập với đại học MUST được sử dụng hệ thống hỗ trợ học thuật từ Viện MBA bao gồm:

Logistics là ngành đặc biệt thiếu hụt nhân lực cấp cao

Tại Việt Nam ngành Logistics không chỉ thiếu chuyên gia tại thị trường lao động mà còn đặt biệt thiếu giảng viên chuyên ngành

Đại học MUST được bảo trợ thành lập bởi MIT Hoa Kỳ theo thỏa thuận giữa 2 chính phủ