Sự Kiện

10/07/2018

PhD Research Competency Workshop cuối tháng 10/2018

PhD Research Competency Workshop là chương trình bắt buộc dành cho nghiên cứu sinh mới của chương trình Tiến sĩ các chuyên ngành. Chương trình PhD Research Competency Workshop của đại học Khoa học và công nghệ Malaysia sẽ diễn ra từ 30/10/208 đến 2/11/2018

Chương trình sẽ trang bị cho nghiên cứu sinh chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý, Logistics, IT, Engineering kỹ năng xây dựng nghiên cứu thông qua các môn học như phương pháp nghiên cứu khoa học, hướng dẫn xử lý dữ liệu, phương pháp đăng bài báo quốc tế...

Xem Thêm

 • Giá: Only for PhD candidate
 • Địa Điểm: Main campus MUST
14/08/2017

Lịch tổ chức Colloquium tháng 10/2017 chương trình Tiến sĩ Quản lý của MUST

Colloquium là chương trình rất đặc biệt của Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia, chuyển giao từ mô hình MIT dành riêng cho học viên tham gia chương trình Tiến sĩ Quản lý (PhD in Management) của MUST. Thông qua Colloquium, học viên được nghe các giáo sư đầu ngành về quản lý trao đổi các nội dung "nóng" nhất nhằm mở rộng kiến thức bổ trợ cho công tác quản lý và quá trình nghiên cứu luận án Tiến sĩ. Ngoài ra, colloquium còn là cơ hội để các nghiên cứu sinh được trình bày nghiên cứu của mình, được hỗ trợ bởi các giảng viên hướng dẫn và từng bước hoàn tất nghiên cứu đúng thời hạn.

Colloquium trong tháng 10/2017 của Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia sẽ tập trung vào vấn đề nóng hiện nay là "Cách mạng công nghiệp 4.0" và các ứng dụng kiến thức quản trị trong bối cảnh toàn cầu hóa và tốc độ thay đổi rất nhanh của các nền tảng công nghệ mới.

Xem Thêm

 • Địa Điểm: MUST Campus Malaysia
14/08/2017
19/05/2017
19/02/2017

Lịch trình Colloquim (hội thảo chuyên ngành) cho chương trình Tiến sĩ Quản lý tổ chức tại lãnh sự quán tháng 2/2017

Từ ngày 21 đến 24/2/2017, tại Lãnh sự quán Malaysia tại Tp. Hồ Chí Minh, sẽ diễn ra hội thảo chuyên ngành dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ chương trình Tiến sĩ Quản lý (PhD in Management). Colloquim là chương trình đặc biệt của Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia tổ chức cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ nhằm giúp học viên tiếp nhận thêm các kiến thức chuyên ngành về Quản lý, đồng thời là dịp để báo cáo tiến độ nghiên cứu và được các giảng viên hướng dẫn hỗ trợ, cho ý kiến định hướng để hoàn thiện.

Trong đợt này, do tổ chức tại Lãnh sự quán Malaysia, Thành phố Hồ Chí Minh nên những ứng viên có nhu cầu tìm hiểu về chương trình sẽ được tham dự để xem cách tổ chức của chương trình, đồng thời gặp đại diện của MUST, Viện MBA để trao đổi chi tiết về chương trình học và các hoạt động hỗ trợ học thuật.

Xin gửi đến anh chị và các bạn kế hoạch làm việc chi tiết của chương trình:

Xem Thêm

 • Địa Điểm: Bộ phận quản lý giáo dục - Lãnh sự Quán Malaysia
19/12/2016

Lịch Research Workshop chương trình Tiến sĩ Quản lý (PhD in Management) của đại học Khoa học và Công Nghệ Malaysia (MUST) tháng 3/2017

Vào đầu năm 2017, Đại học Khoa học và Công Nghệ Malaysia khai giảng đầu năm học với nhiều sự kiện quan trọng. Đối với chương trình Tiến sĩ Quản lý (PhD in Management), ngoài sự kiện sẽ diễn ra tại Lãnh sự quán Malaysia tại Việt Nam (Colloqium), Đại học MUST cũng tiếp nhận các sinh viên mới và triển khai lớp "Phương pháp nghiên cứu cấp độ tiến sĩ" tại Malaysia từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 3/2017.

Chương trình phương pháp nghiên cứu cấp độ tiến sĩ là chương trình nền tảng đầu tiên dành cho các nghiên cứu sinh với chi tiết:

Xem Thêm

 • Địa Điểm: Kular Lumpur
19/12/2016

Colloqium cấp độ tiến sĩ của đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia sẽ được tổ chức tại Lãnh sự Quán vào tháng 2/2017

Chương trình Colloquim là sự kiện bắt buộc dành cho các nghiên cứu sinh cấp độ tiến sĩ của Đại học Khoa học và Công Nghệ Malaysia (MUST). Vào lần tổ chức tiếp theo, Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia được sự bảo trợ của Lãnh sự quán Malaysia tại Việt Nam sẽ tổ chức Colloqium ngay tại Lãnh sự quán.

Có mặt trong lãnh sự quán lần này là tất cả ban lãnh đạo của đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia, đại diện của lãnh sự quán, các chuyên gia về quản trị và tất cả anh chị nghiên cứu sinh Tiến sĩ của Đại học MUST trong toàn khu vực Châu Á.

Tham gia sự kiện tại Lãnh sự quán, học viên Việt Nam vẫn được tích lũy 1 đợt tham gia, vẫn được hỗ trợ nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện luận án Tiến sĩ.

Đại học MUST là đại học được bảo trợ thành lập bởi MIT tại Malaysia. 

Xem Thêm

 • Địa Điểm: Kular Lumpur
15/10/2016

Đào tạo tập trung đợt 1 chương trình Tiến sĩ Quản lý (PhD in Management) của Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST)

Chương trình Tiến sĩ Quản lý (PhD in Management) của Đại học Khoa học và Công Nghệ Malaysia sẽ tổ chức tập trung đợt 1 tại khuôn viên đại học MUST tại Malaysia vào ngày 17/10/2016.

Chương trình sẽ kéo dài trong vòng 1 tuần với các nội dung tập trung vào:

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học cấp độ Tiến sĩ
 • Các công cụ nghiên cứu bao gồm công cụ kỹ thuật và phương pháp xử lý.
 • Phương pháp chọn đề tài nghiên cứu phù hợp
 • Các thức viết Proposal nghiên cứu
 • Các quy định về nghiên cứu cấp độ tiến sĩ đẳng cấp quốc tế.
Xem Thêm

 • Giá: Cấp chứng chỉ tham dự miễn phí. Chứng chỉ tham dự làm cơ sở để chứng minh thời gian học tập chính quy tại MUST
 • Địa Điểm: MUST campus Malaysia