Quy trình làm Visa du học toàn phần

Visa du học toàn phần là căn cứ để MUST tiếp nhận sinh viên Quốc tế, đồng thời là căn cứ quan trọng để sinh viên Việt Nam chứng minh với đối tác, cơ quan, bên thứ 3 về quá trình thực học của mình trong suốt thời gian 3 năm học tập tại MUST.

Quy trình thực hiện Visa toàn phần cho sinh viên Việt Nam:

Bước 1: Đăng ký Visa sinh viên:

Trước khi đến Kuala Lumpur để học tập và nghiên cứu, sinh viên PhD mới sẽ nộp những tài liệu sau đây cho EDS Asia, đối tác của Viện MBA hoặc gửi về cho văn phòng EDS tại Penang:

 • Photo Bằng và Bảng điểm chính thức. Nếu Bằng và bảng điểm chính thức bằng tiếng Việt, cần có dịch thuật, công chứng.
 • Copy 2 bộ Passport. Lưu ý, copy TẤT CẢ các trang vào khổ giấy A4. Việc photo Passport trên khổ giấy A4 phải làm tại Việt Nam trước khi đến Malaysia.
 • 4 ảnh kích thước Passport với nền Xanh dương.
 • Điền vào mẫu "pre-medical check up". Mẫu có thể download TẠI ĐÂY.
 • Thanh toán chi phí làm Visa toàn phần 1,190 USD cho MUST và học phí đợt 1. Chi phí Visa toàn phần bao gồm phí làm Visa USD790-00 và Bảo hiểm USD400-00.

Bước 2: Đăng ký hồ sơ với Sở Nội Vụ Malaysia

 • Với những hồ sơ ở trên, nhân viên MUST sẽ đến Sở Nội Vụ Malaysia để đăng ký Visa Sinh viên. Quy trình này mất khoảng 2 tháng.
 • Ngay khi Visa đã được chấp nhận, Sở nội vụ Malaysia sẽ cấp International Student Calling Pass tạm thời. MUST sẽ gửi Calling Pass cho sinh viên bằng thư đảm bảo và Calling Pass này chỉ có giá trị trong vòng 6 tháng.

Bước 3: Đến MUST chuyến đầu tiên tại Kuala Lumpur

 • Sinh viên PhD mới cần email cho đối tác EDS tại Malaysia về chi tiết chuyến bay và cung cấp chính xác ngày và thời gian đến Kular Lumpur ở chuyến đầu tiên. Sinh viên PhD phải mang theo International Student Calling Pass.
 • Khi sinh viên đến Quầy khai báo nhập cảnh ở Sân bay Kular Lumpur, sinh viên phải thông báo đến Bộ phận Quản lý nhập cảnh ở Sân Bay Mình là sinh viên Quốc tế và cho họ xem International Student Calling Pass. 
 • Đại diện của MUST sẽ chờ ở khu vực nhập cảnh để tiếp nhận sinh viên PhD.
 • Sau khi kiểm tra và xác nhận Calling Past là chính xác, đại diện của MUST sẽ hướng dẫn sinh viên PhD mới ra khỏi khu vực nhập cảnh và cùng sinh viên đến khách sạn được đặt trước có vị trí gần Đại học MUST.

Bước 4: Medical Chekup (kiểm tra sức khỏe) và Làm Visa chính thức

 • Ngày hôm sau, đại diện của MUST sẽ dẫn sinh viên PhD kiểm tra sức khỏe. Sau khi có kết quả kiểm tra sức khỏe, đại diện của MUST sẽ kèm giấy khám sức khỏe với Passport của sinh viên và gửi đến phòng Xuất Nhập cảnh. Tại đây, Phòng xuất nhập cảnh sẽ dán Sudent Visa vào ngay Passport của sinh viên PhD.
Lưu ý: Quá trình làm Visa sẽ mất 7 ngày làm việc. Trong chuyến đầu tiên, sinh viên cần chuẩn bị thời gian hơn 1 tuần để vừa học đợt đầu tiên vừa làm visa tại Kular Lumpur.

Thông tin tư vấn chương trình và hỗ trợ trong thời gian học:

Viện MBA

 • Điện thoại: 0947.247.247
 • Email: dungnv@mbainstitute.org