PhD về Quản lý

Chương trình PhD về Quản lý là chương trình truyền thống của Đại học MUST được nhiều nghiên cứu sinh Việt Nam lựa chọn vì tính linh hoạt và công nhận bằng cấp tại Châu Á.

Chương trình PhD về Quản lý của Đại học MUST được kiểm định MQA (MQA.PA 4670 (N/346/7/0591)) và tiến tới đăng ký toàn diện với MQR. Học viên được tiếp nhận sinh viên toàn thời gian với Visa học toàn thời gian tại Malaysia do MUST hướng dẫn học viên thực hiện. Đây là điều kiện quan trọng để nghiên cứu sinh chứng minh tính hợp pháp và hợp thức của quá trình học tập của mình đối với các đối tác, cơ quan và bên thứ 3 khi có yêu cầu.

Do Đại học MUST Malaysia được bảo trợ toàn diện bởi Massachusetts Institute of Technology (MIT), trường thuộc top 5 Thế giới, nên trên bằng chính thức sẽ thể hiện dấu hiệu “Associate with MIT”, đây là dấu hiệu quan trọng giúp sinh viên tốt nghiệp Đại học MUST với các Đại học khác.

Với mức học phí 11,710 đã bao gồm chi phí thành lập hội đồng phản biện, chi phí trợ giảng nghiên cứu của MUST và của Việt Nam, thanh toán làm 6 đợt học viên sẽ được trải nghiệm mô hình học tập quốc tế với hoạt động nghiên cứu tại địa phương, có sự hỗ trợ của trợ giảng nghiên cứu đồng hành. Học viên có thể chọn rất nhiều chuyên ngành để nghiên cứu với thời hạn toàn chương trình kéo dài 3 năm.

Đối với những học viên chưa đủ điều kiện tiếng Anh nhưng có thể nghe và viết, có thể được chấp nhận thông qua sự xem xét của Hiệu trưởng Đại học MUST.

Học viên Việt Nam được hỗ trợ bởi Viện MBA trong quá trình học tập tại Đại học MUST. Viện MBA giúp học viên vượt qua rào cản về ngôn ngữ cũng như quá trình nghiên cứu thông qua việc bố trí trợ giảng nghiên cứu đồng hành.

Sinh viên được nhận bằng chính quy sau 3 năm và được công nhận học vị PhD của Đại học MUST, với dấu hiệu của MIT và được công nhận Châu Á.

QUY TRÌNH LÀM VISA DU HỌC TOÀN PHẦN

HỌC PHÍ VÀ LỘ TRÌNH THANH TOÁN

Thông tin tư vấn chương trình và hỗ trợ trong thời gian học:

Viện MBA

  • Điện thoại: 0947.247.247
  • Email: dungnv@quantri.vn