Thạc sĩ Vận tải và Logistics (Master of Science in Transportation and Logistics)

Vận tải đa phương thức và Logistics là ngành thiếu hụt nhân sự cao cấp. Chương trình Thạc sĩ Vận tải và Logistics của MUST được xây dựng với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực cao cấp cho ngành Logistics, Vận tải đa phương thức, Quản trị chuỗi cung ứng... trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Chương trình Thạc sĩ Vận tải và Logistics (MSc in Transportation and Logistics) của Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST) được tổ chức theo mô hình Hybrid kết hợp giữa hệ thống trực tuyến BLMS với workshop tại địa phương. Học viên được cung cấp các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Logistics, vận tải Đa phương thức, Quản trị chuỗi cung ứng cũng như nắm bắt các thay đổi mới nhất của ngành Logistics trong bối cảnh phát triển công nghệ. Chương trình 100% giảng viên nước ngoài, các workshop tại địa phương cũng được hướng dẫn và điều hành bởi giảng viên từ MUST. Bên cạnh các hoạt động trên lớp, học viên còn được hướng dẫn làm bài bởi trợ giảng (tutor), được hỗ trợ tiếng Anh, hướng dẫn nghiên cứu... nhằm vượt qua các rào cản khi làm sinh viên quốc tế.

Đặc điểm của Chương trình Thạc sĩ quản trị Vận tải và Logistics Đại học MUST Malaysia

Là chương trình Thạc sĩ chính quy triển khai theo mô hình kết hợp học trên hệ thống và hỗ trợ kiến thức trên lớp tại địa phương (workshop).

Thiết kế linh hoạt không ảnh hưởng đến công việc. Có bố trí chỗ ăn ở cho học viên ở xa.

Được sử dụng hệ thống hỗ trợ toàn diện tại địa phương bao gồm hỗ trợ kiến thức, hỗ trợ tiếng Anh. 

Bằng Thạc sĩ chính quy được công nhận bởi MQA, được công nhận và chuyển tiếp đến các đại học hàng đầu Hoa Kỳ, Châu Âu và Úc. Trên bằng thể hiện sự bảo trợ của MIT Hoa Kỳ.

Thời gian đào tạo uyển chuyển, tối thiểu hoàn tất trong 1 năm.

Học phí + phí đăng ký + phí trợ giảng + phí hỗ trợ tiếng Anh + phí hướng dẫn nghiên cứu + phí chuẩn bị trước, trong và sau khi bảo vệ đề án nghiên cứu trọn gói là 6,950 USD thanh toán làm 3 đợt.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình gồm 9 môn chuyên ngành và 1 dự án kinh doanh (project paper) bao gồm:

 • Transportation Systems
 • Transportation Policy and Strategy
 • Logistics Systems
 • Intelligent Transportation Systems
 • Supply Chain Management and Design
 • Maritime Logistics
 • Logistics Performance Management
 • Operations Management
 • Research Methods
 • Project Paper (định hướng logistics, vận tải đa phương thức, quản trị chuỗi cung ứng, cargo, chuyển phát...)

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH:

A. Giai đoạn học: 

Mỗi môn học, học viên được trải nghiệm cùng lúc 3 hoạt động (1) Học trên hệ thống (2) Trợ giảng và bổ trợ kiến thức trên lớp với 100% giảng viên nước ngoài kết hợp với trợ giảng tại địa phương và (3) Hệ thống hỗ trợ học thuật và ngôn ngữ (chỉ áp dụng với những quốc gia tiếng Anh không phải ngôn ngữ chính). Cấu trúc của các hoạt động sẽ diễn ra như sau:

Giai đoạn 1: Học trên hệ thống BLMS:

Khi tham gia chương trình, học viên được truy xuất các tài liệu học tập từ hệ thống BLMS từ MUST. Mục tiêu của giai đoạn này giúp học viên nắm bắt kiến thức và các yêu cầu cơ bản của môn học.

Giai đoạn 2: Học bổ trợ kiến thức trên lớp thông qua Workshop ngắn hạn với sự sự điều hành của giảng viên MUST kết hợp hỗ trợ tiếng Anh.

Học bổ trợ kiến thức trên lớp sẽ được tổ chức dưới các workshop ngắn hạn và chỉ thực hiện thông qua các đối tác khoa học chính thức, được MUST kiểm định tại địa phương. Workshop bổ trợ kiến thức sẽ do giảng viên của MUST kết hợp với trợ giảng tại địa phương triển khai. Mục tiêu của giai đoạn này nhằm giúp học viên nắm bắt kiến thức sâu hơn, đồng thời biết được các yêu cầu làm bài của MUST. 100% giảng viên điều hành workshop là giảng viên quốc tế của MUST. 

Giai đoạn 3: Hỗ trợ học thuật và tiếng Anh tại địa phương

Đối tác khoa học chính thức của MUST tại địa phương sẽ hỗ trợ học thuật không chỉ trên lớp (cùng với giảng viên điều hành Workshop của MUST) mà còn hỗ trợ trong suốt quá trình học với MUST thông qua các hệ thống hỗ trợ:

 • Trả lời các thắc mắc về mặt học thuật cho học viên.
 • Kiểm tra tiếng Anh trước khi nộp bài cho trường.

B. Giai đoạn làm dự án (Project Paper):

Cấu trúc của Project Paper:

 • Bước 1: Học trên hệ thống BLMS môn phương pháp nghiên cứu và tham gia workshop.
 • Bước 2: Làm Project Paper.

Trong quá trình làm Project Paper, học viên được hỗ trợ:

 • Giảng viên hướng dẫn từ MUST.
 • Hỗ trợ phương pháp viết Project Paper.
 • Hỗ trợ tiếng Anh trước khi nộp Project Paper.

C. Giai đoạn tốt nghiệp:

 1. Dựa vào kết quả học tập và dự án nghiên cứu, Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia sẽ xem xét tốt nghiệp hệ chính quy đối với học viên tham dự chương trình Thạc sĩ quản trị vận tải và Logistics.
 2. Công bố tốt nghiệp cho sinh viên.
 3. Cấp bằng và bảng điểm. Bằng có thể hiện MUST do MIT Hoa Kỳ bảo trợ thành lập.
 4. Mời sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp tại Malaysia.
 5. Các tân Thạc sĩ tham dự lễ tốt nghiệp tại MUST Malaysia campus.

 

ĐIỀU KIỆN THAM GIA:

 • Tốt nghiệp đại học.
 • Tiếng Anh tương đương Toeic 550. Nếu chưa có tiếng Anh cần chứng minh có thể học chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

 

HỌC PHÍ VÀ CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN HỖ TRỢ HỌC THUẬT:

BẰNG MẪU

Do MUST được Trường hàng đầu thế giới MIT hỗ trợ thành lập, nên trên bằng của Đại học MUST thể hiện:

"The Malaysia University of Science and Technology (MUST), Malaysia was established with the assistance of the Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, USA, under the auspices of a collaborative agreement between MUST-Ehsan Foundation of Malaysia and MIT."

Tạm dịch:

"Đại học Khoa Học Công nghệ Malaysia (MUST) được thành lập dưới sự hỗ trợ của Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, USA dưới Thỏa thuận Bảo trợ giữa MUST-Ehsan Foundation của Malaysia và MIT"

Đây là dấu hiệu rất quan trọng để minh chứng công nghệ và chương trình đào tạo của MUST theo tiêu chuẩn hàng đầu thế giới của MIT.

Kiểm định của chương trình Thạc sĩ Logistics:

Thông tin tư vấn chương trình và hỗ trợ trong thời gian học:

Viện MBA

 • Điện thoại: 0947.247.247
 • Email: huypx@mbainstitute.org