Thạc sĩ Vận tải và Logistics (Master of Science in Transportation and Logistics) chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng

Vận tải đa phương thức và Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng là ngành thiếu hụt nhân sự cao cấp. Chương trình Thạc sĩ Vận tải và Logistics của MUST được xây dựng với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực cao cấp cho ngành Logistics, Vận tải đa phương thức, Quản trị chuỗi cung ứng... trong môi trường kinh doanh quốc tế. Học viên có thể chọn chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain Management - SCM) với nghiên cứu tốt nghiệp. Chuyên ngành tốt nghiệp SCM được thể hiện ngay trên bảng điểm.

Chương trình Thạc sĩ Vận tải và Logistics (MSc in Transportation and Logistics) của Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST) được tổ chức theo mô hình Hybrid kết hợp giữa học trên lớp cới 100% giảng viên nước ngoài kết hợp trợ giảng và học trên hệ thống. Học viên được cung cấp các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Logistics, vận tải Đa phương thức, Quản trị chuỗi cung ứng cũng như nắm bắt các thay đổi mới nhất của ngành Logistics trong bối cảnh phát triển công nghệ. Bên cạnh các hoạt động trên lớp, học viên còn được hướng dẫn làm bài bởi trợ giảng (tutor), được hỗ trợ tiếng Anh, hướng dẫn nghiên cứu... nhằm vượt qua các rào cản khi làm sinh viên quốc tế.

Ngoài chương trình học kế thừa thừ MIT Hoa Kỳ, học viên được tham gia các buổi học thực tiễn tại các doanh nghiệp hàng đầu về Logistics, Quản trị chuỗi cung ứng tại Malaysia với 100% học phí được tài trợ bởi LOGI Academy, Viện MBA.

Đặc điểm của Chương trình Thạc sĩ quản trị Vận tải và Logistics Đại học MUST Malaysia

 • Triển khai theo mô hình Hybrid cho người bận rộn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo MQA.
 • 100% giảng viên nước ngoài kết hợp trợ giảng và hệ thống hỗ trợ ngôn ngữ.
 • Chương trình kế thừa và phát triển từ MIT Hoa Kỳ.
 • Bằng chính quy với dấu hiệu bảo trợ bởi MIT Hoa Kỳ. Có thể chọn chuyên ngành tốt nghiệp là Quản trị chuỗi cung ứng. Chuyên ngành của dự án tốt nghiệp thể hiện ngay trên bảng điểm.
 • Học tại 4 doanh nghiệp hàng đầu về Logistics và Supply Chain của Malaysia (được LOGI Academy tài trợ 100% chi phí học)
 • Cơ hội nhận "Certified Supply Chain Executive (CSCE)" và "Certified Logistics Executive (CLE)" từ Asia Logistics and Supply Chain Council.
 • Tham gia cộng đồng chuyên gia Logistics và Supply Chain Châu Á.
 • Tại Việt Nam, chương trình phối hợp với doanh nghiệp hàng đầu về Logistics, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và giao lưu trong ngành.
 • Được sử dụng hệ thống hỗ trợ tiếng Anh bởi Viện MBA 
 • Học phí 6,000 USD đóng thành 3 đợt.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình gồm 9 môn chuyên ngành và 1 dự án tốt nghiệp bao gồm:

 • Transportation System
 • Transportation Policy and Strategy
 • Logistics Systems
 • Supply Chain Management and Design
 • Intelligent Transportation Systems
 • Maritime Logistics
 • Logistics Performance Management
 • Operation Managements
 • Research Method
 • Research Project (định hướng Logistics, Vận tải đa phương thức, Quản trị chuỗi cung ứng, Cargo, xuất nhập khẩu, chuyển phát, giao nhận…). Nếu định hướng Quản trị chuỗi cung ứng sẽ được thể hiện chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng ngay trên bảng điểm.
 • Tham gia tham quan doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Logistics tại Việt Nam hoặc tại Malaysia (tùy thuộc vào sự sắp xếp của doanh nghiệp đối tác).

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH:

A. Giai đoạn học: 

Mỗi môn học, học viên được trải nghiệm cùng lúc 3 hoạt động

Giai đoạn 1: Học trên lớp bởi giảng viên của MUST tại Việt Nam (workshop)

Giảng viên của MUST cùng trợ giảng Việt Nam sẽ triển khai workshop chuyên ngành, đào tạo các nội dung trọng yếu và hỗ trợ học viên tham gia vào giai đoạn học trên BLMS.

Giai đoạn 2: Học trên hệ thống BLMS

Giảng viên của MUST sẽ chuyển giao chương trình trên hệ thống BLMS. Học viên thực hiện các hoạt động và tương tác trên hệ thống với sự hỗ trợ của trợ giảng Việt Nam.

Giai đoạn 3: Làm bài và được hỗ trợ tiếng Anh (tùy chọn)

Học viên tiến hành làm bài tập cuối chương trình. Học viên được kiểm tra bài làm và hỗ trợ tiếng Anh (tùy chọn).

B. Giai đoạn làm dự án (Project Paper):

Cấu trúc của Project Paper:

 • Bước 1: Học trên hệ thống BLMS môn phương pháp nghiên cứu và tham gia workshop.
 • Bước 2: Làm Dự án tốt nghiệp.

Trong quá trình làm Project Paper, học viên được hỗ trợ (tùy chọn):

 • Giảng viên hướng dẫn từ Việt Nam.
 • Hỗ trợ phương pháp viết luận văn tốt nghiệp.
 • Hướng dẫn chuẩn bị bảo vệ luận văn
 • Đồng hành trong quá trình bảo vệ luận văn
 • Đồng hành trong quá trình điều chỉnh luận văn.
 • Hỗ trợ tiếng Anh trước khi nộp Luận văn.

C. Giai đoạn tốt nghiệp:

 1. Dựa vào kết quả học tập và dự án nghiên cứu, Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia sẽ xem xét tốt nghiệp hệ chính quy đối với học viên tham dự chương trình Thạc sĩ quản trị Logistics và Vận tải đa phương thức (MSc in Transportation and Logistics). 
 2. Công bố tốt nghiệp cho sinh viên.
 3. Cấp bằng và bảng điểm. Bằng có thể hiện MUST do MIT Hoa Kỳ bảo trợ thành lập. Lưu ý đây là bằng Master of Science, không phải bằng MBA chuyên ngành nên được chào đón cả trong môi trường giảng dạy. Với những học viên chọn luận án tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng (SCM) sẽ được thể hiện chuyên ngành tốt nghiệp ngay trên bảng điểm.
 4. Làm thủ tục để công nhận chuyên gia bởi Asia Logisitics and Supply Chain Council.
 5. Đại học MUST mời sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp tại Malaysia.
 6. Các tân Thạc sĩ tham dự lễ tốt nghiệp tại MUST Malaysia campus.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA:

 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành.
 • Đang làm việc hoặc có định hướng phát triển nghề nghiệp trong các lĩnh vực: xuất nhập khẩu, logistics, giao nhận, kho bãi, quản trị chuỗi cung ứng, dịch vụ hàng hóa, cargo, vận chuyển đường không, đường sắt, đường bộ, quản lý đội tàu, quản trị tồn kho.
 • Tiếng Anh đủ khả năng tham gia chương trình được tổ chức bằng tiếng Anh. Được hỗ trợ tiếng Anh nếu chưa đủ tự tin.

 

HỌC PHÍ VÀ CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN HỖ TRỢ HỌC THUẬT:

Lưu ý: Phí trợ giảng, hỗ trợ học thuật và hướng dẫn nghiên cứu là tùy chọn

BẰNG MẪU

Do MUST được Trường hàng đầu thế giới MIT hỗ trợ thành lập, nên trên bằng của Đại học MUST thể hiện:

"The Malaysia University of Science and Technology (MUST), Malaysia was established with the assistance of the Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, USA, under the auspices of a collaborative agreement between MUST-Ehsan Foundation of Malaysia and MIT."

Tạm dịch:

"Đại học Khoa Học Công nghệ Malaysia (MUST) được thành lập dưới sự hỗ trợ của Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, USA dưới Thỏa thuận Bảo trợ giữa MUST-Ehsan Foundation của Malaysia và MIT"

Đây là dấu hiệu rất quan trọng để minh chứng công nghệ và chương trình đào tạo của MUST theo tiêu chuẩn hàng đầu thế giới của MIT.

Kiểm định bởi MQR, đơn vị kiểm định chất lượng cao nhất của chính phủ Malaysia cho các chương trình chính quy của đại học Malaysia

Thông tin tư vấn chương trình và hỗ trợ trong thời gian học:

LOGI - Logistics & Supply Chain Management

Thành viên của Viện MBA

 • Điện thoại: 0947.247.247
 • Email: support@mba.org.vn