MBA phát triển lãnh đạo trẻ

Chương trình MBA của Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia được chuyển giao mô hình đào tạo dành riêng cho các bạn trẻ mong muốn trang bị kiến thức thực hành trong môi trường làm việc năng động và đáp ứng yêu cầu năng lực toàn cầu.

Đây là chương trình đầu tiên tại Châu Á dành riêng cho các bạn trẻ trong bối cảnh các chương trình MBA thường chỉ dành cho giới quản lý, trong khi các bạn trẻ cần nhiều hơn, không chỉ là năng lực quản lý mà còn điều kiện trải nghiệm và học hỏi tại các doanh nghiệp toàn cầu.

Do chương trình tập trung vào phát triển lãnh đạo trẻ nên tất cả các hoạt động đều hướng đến sự phối hợp giữa kiến thức chuyên sâu và năng lực thực hành với chương trình và mô hình đào tạo được chuyển giao từ Massachusetts Institute of Technology (MIT), học viện đứng thứ 3 thế giới về Quản trị Kinh doanh và số 1 thế giới về Khoa học công nghệ. 

Chương trình được tổ chức theo mô hình du học với 100% thời gian trên lớp sẽ học tại trường Đại học Khoa học và Công Nghệ Malaysia. Với sự bảo trợ của MIT, chương trình, bằng cấp đều chuẩn mực, có thể đủ năng lực làm việc tại các doanh nghiệp quốc tế.

Đặc điểm của Chương trình MBA Đại học MUST Malaysia

Là chương trình MBA DU HỌC toàn thời gian với 100% thời gian các môn học học tại Campus của MUST.

Thiết kế linh hoạt không ảnh hưởng đến công việc. Học viên có thể vừa học vừa làm.

Chương trình do MIT chuyển giao tập trung phát triển năng lực làm việc toàn diện trong môi trường kinh doanh toàn cầu. 

Bằng MBA được công nhận bởi MQA, được công nhận và chuyển tiếp các đại học hàng đầu Hoa Kỳ, Châu Âu và Úc. Trên bằng thể hiện sự hợp tác với trường hàng đầu thế giới MIT.

Thời gian đào tạo dài và quy chuẩn: 1 năm 6 tháng.

Học phí 9,600 USD thanh toán làm 6 đợt.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình gồm 9 môn chuyên ngành và 1 dự án nghiên cứu kinh doanh bao gồm:

 1. MBA 1014 Managerial Economics 
 2. MBA 1024 Business Statistics 
 3. MBA 1054 Leadership & Management in organizations 
 4. MBA 1064 Financial Management 
 5. MBA 1074 Marketing Management 
 6. MBA 1084 Managerial Accounting 
 7. MBA 1104 Corporate Strategy 
 8. MBA1034 Business Law and Ethics 
 9. MBA 2904 Research Methods 
 10. MBA 2198 Master Project Paper

PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM

Phương pháp tính điểm các môn học:

Phương pháp tính điểm đối với Master Project Paper:

QUY TRÌNH HỌC TẬP TẠI MUST:

Học tại Đại học Khoa học và Công Nghệ Malaysia trong 9 đợt, mỗi đợt học từ 3 đến 4 ngày, khoảng cách giữa mỗi đợt là 2 tháng.

Đợt 1: Học 3 ngày trên lớp với:

 • Leadership & Management in organizations (Part 1) 
 • Marketing Management (Part 1) 

Đợt 2: Học 3 ngày trên lớp với:

 • Leadership & Management in organizations (Part 2) 
 • Marketing Management (Part 2) 

Đợt 3: Học 3 ngày trên lớp với:

 • Corporate Strategy (Part 1) 
 • Business Statistics (Part 1) 

Đợt 4: Học 3 ngày trên lớp với:

 • Corporate Strategy (Part 2) 
 • Business Statistics (Part 2) 

Đợt 5: Học 3 ngày trên lớp với:

 • Research Methods.
 • Học viên bắt đầu tiến hành làm Master Research Paper.

Đợt 6: Học 3 ngày trên lớp với:

 • Managerial Economics (Part 1) 
 • Financial Management (Part 1) 

Đợt 7: Học 3 ngày trên lớp với:

 • Managerial Economics (Part 2) 
 • Financial Management (Part 2) 

Đợt 8: Học 3 ngày trên lớp với:

 • Managerial Accounting (Part 1) 
 • Business Law and Ethics (Part 1) 

Đợt 9: Học 4 ngày trên lớp với:

 • Managerial Accounting (Part 2) 
 • Business Law and Ethics (Part 2) 
 • Presentation of Master Project Paper

 

BẰNG MẪU

Do MUST được Trường hàng đầu thế giới MIT hỗ trợ thành lập, nên trên bằng của Đại học MUST thể hiện:

"The Malaysia University of Science and Technology (MUST), Malaysia was established with the assistance of the Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, USA, under the auspices of a collaborative agreement between MUST-Ehsan Foundation of Malaysia and MIT."

Tạm dịch:

"Đại học Khoa Học Công nghệ Malaysia (MUST) được thành lập dưới sự hỗ trợ của Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, USA dưới Thỏa thuận Bảo trợ giữa MUST-Ehsan Foundation của Malaysia và MIT"

Đây là dấu hiệu rất quan trọng để minh chứng công nghệ và chương trình đào tạo của MUST theo tiêu chuẩn hàng đầu thế giới của MIT.

Thông tin tư vấn chương trình và hỗ trợ trong thời gian học:

Viện MBA

 • Điện thoại: 0947.247.247
 • Email: dungnv@quantri.vn