MBA chuyên ngành (mô hình học kết hợp trải nghiệm)

Chương trình MBA của Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia được chuyển giao mô hình đào tạo từ MIT dành riêng cho các học viên mong muốn trang bị kiến thức thực hành trong môi trường làm việc năng động và đáp ứng yêu cầu năng lực toàn cầu, đồng thời tìm kiếm cơ hội trải nghiệm hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.

Chương trình được tổ chức theo mô hình kết hợp du học, học trên hệ thống, trải nghiệm các hoạt động tại doanh nghiệp Malaysia.  Là đại học được MIT bảo trợ thành lập, bằng cấp MBA chính quy sau khi nhận được sẽ có dấu hiệu bảo trợ của MIT.

Đặc điểm của Chương trình MBA Đại học MUST Malaysia

Là chương trình MBA đầu tiên kết hợp du học, học trên hệ thống và trải nghiệm hoạt động tại doanh nghiệp được chuyển giao với sự bảo trợ bởi MIT Hoa Kỳ.

Thiết kế linh hoạt không ảnh hưởng đến công việc. Học viên có thể vừa học vừa làm.

Bằng MBA được công nhận bởi MQA, được công nhận và chuyển tiếp các đại học hàng đầu Hoa Kỳ, Châu Âu và Úc. Trên bằng thể hiện sự hợp tác với trường hàng đầu thế giới MIT.

Thời gian đào tạo dài và quy chuẩn: 1 năm 6 tháng.

Học phí 6,680 USD thanh toán làm 6 đợt với hệ thống hỗ trợ học thuật.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình gồm 9 môn chuyên ngành và 1 dự án nghiên cứu kinh doanh bao gồm:

 1. MBA 3101            Managerial Economics
 2. MBA 3102            Business Statistics
 3. MBA 3103            Leadership and Management in Organization
 4. MBA 3104            Marketing management
 5. MBA 3105            Operations Management
 6. MBA 3106            Human Resource management
 7. MBA 3107            Business Ethics and Law
 8. MBA 3108            Business Research Methods
 9. MBA 3109            Corporate Strategy
 10. MBA 3110            Managing Information System
 11. MBA 4311            MBA Project (6 credit)

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH:

Học kỳ 1

Sinh viên Việt Nam sẽ được trải nghiệp học tập tại Kuala Lumpur và đăng ký chính thức với Đại học MUST ở đợt học đầu tiên và tham gia lớp học kéo dài 3 ngày. 

 • Ngày thứ 1: Orientation about MUST Hybrid MBA program - Chương trình giúp học viên biết phương pháp Hybird và các học trong suốt 14 tháng.
 • Ngày thứ 2: Học với giảng viên của MUST Module 1
 • Ngày thứ 3: Học với giảng viên của MUST Module 2
 • Ở các Module giảng viên cô đọng kiến thức, hướng dẫn làm bài và hướng dẫn nghiên cứu thông qua hệ thống Moodle để học viên có thể tiếp tục khi về Việt Nam.

Về Việt Nam, sinh viên sẽ tiếp tục nghiên cứu và làm bài thông qua hệ thống Moodle với trợ giảng trực tuyến do MUST chỉ định.

Học kỳ 2:

Sinh viên Việt Nam sẽ được tiếp tục trải nghiệp học tập tại Kuala Lumpur và tham gia quá trình học trong 3 ngày.

 • Ngày thứ 1: Học với giảng viên của MUST Module 3
 • Ngày thứ 2: Học với giảng viên của MUST Module 4
 • Ngày thứ 3: City Tour tại Kuala Lumpur

Về Việt Nam, sinh viên sẽ tiếp tục nghiên cứu và làm bài thông qua hệ thống BLMS với giảng viên hỗ trợ do MUST chỉ định và khai thác nhu liệu trên TakeDegree.com

Bắt đầu triển khai nghiên cứu dự án tốt nghiệp.

Học kỳ 3:

Sinh viên Việt Nam sẽ được tiếp tục trải nghiệp học tập tại Kuala Lumpur và tham gia quá trình học trong 3 ngày.

 • Ngày thứ 1: Học với giảng viên của MUST Module 5
 • Ngày thứ 2: Học với giảng viên của MUST Module 6
 • Ngày thứ 3: Hội thảo chuyên đề về Quản trị

Về Việt Nam, sinh viên sẽ tiếp tục nghiên cứu và làm bài thông qua hệ thống BLMS với giảng viên hỗ trợ do MUST chỉ định và khai thác nhu liệu trên TakeDegree.com

Tiếp tục triển khai nghiên cứu dự án tốt nghiệp.

Học kỳ 4:

Sinh viên Việt Nam sẽ được tiếp tục trải nghiệp học tập tại Kuala Lumpur và tham gia quá trình học trong 3 ngày.

 • Ngày thứ 1: Học với giảng viên của MUST Module 7
 • Ngày thứ 2: Học với giảng viên của MUST Module 8
 • Ngày thứ 3: Tham quan học tập tại doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Về Việt Nam, sinh viên sẽ tiếp tục nghiên cứu và làm bài thông qua hệ thống BLMS với giảng viên hỗ trợ do MUST chỉ định và khai thác nhu liệu trên TakeDegree.com

Tiếp tục triển khai nghiên cứu dự án tốt nghiệp.

Học kỳ 5:

Sinh viên Việt Nam sẽ được tiếp tục trải nghiệp học tập tại Kuala Lumpur và tham gia quá trình học trong 3 ngày.

 • Ngày thứ 1: Học với giảng viên của MUST Module 9
 • Ngày thứ 2: Học với giảng viên của MUST Module 10
 • Ngày thứ 3: Hội thảo chuyên đề Quản trị

Về Việt Nam, sinh viên sẽ tiếp tục nghiên cứu và làm bài thông qua hệ thống BLMS với giảng viên hỗ trợ do MUST chỉ định và khai thác nhu liệu trên TakeDegree.com

Hoàn tất nghiên cứu dự án tốt nghiệp.

Học kỳ 6:

Sinh viên Việt Nam sẽ được tiếp tục trải nghiệp học tập tại Kuala Lumpur và tham gia 2 môn chuyên ngành tùy thuộc vào chuyên ngành đã chọn:

 • Ngày thứ 1: Học với giảng viên của MUST Module 9
 • Ngày thứ 2: Học với giảng viên của MUST Module 10
 • Ngày thứ 3: Tiệc chia tay.

Đối với Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain Management)

 • Global Supply Chain (Chuỗi cung ứng toàn cầu)
 • Supply Chain Strategy & Design (Chiến lược và thiết kế chuỗi cung ứng)

Đối với chuyên ngành Tài chính (Finance Specialization)

 • Investment Analysis (Phân tích đầu tư)
 • Financial Market & Institution (Thị trường và định chế tài chính)

Đối với chuyên ngành Quản trị nhân sự (Human Resource Management Specialization)

 • Strategic Human Resource Management (Quản trị chiến lược nguồn nhân lực)
 • Organization Development and Change (Phát triển và đổi mới tổ chức)  

Về Việt Nam, sinh viên sẽ tiếp tục nghiên cứu và làm bài thông qua hệ thống BLMS với giảng viên hỗ trợ do MUST chỉ định và khai thác nhu liệu trên TakeDegree.com.

Giai đoạn tốt nghiệp:

 1. Dựa vào kết quả học tập và dự án nghiên cứu, Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia sẽ xem xét tốt nghiệp hệ chính quy đối với học viên tham dự chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) và cấp chuyên ngành theo chuyên ngành đã đăng ký.
 2. Công bố tốt nghiệp hệ chính quy cho sinh viên.
 3. Cấp bằng chính quy và bảng điểm. Bằng có thể hiện sự hợp tác với Học viện MIT.
 4. Mời sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp tại Malaysia. 

Sinh viên Tham dự lễ tốt nghiệp tại Malaysia:

 

ĐIỀU KIỆN THAM GIA:

 • Tốt nghiệp đại học.
 • Tiếng Anh tương đương Toeic 500 hoặc có khả năng nghe và viết để tham dự chương trình 100% tiếng Anh.

 

 

HỌC PHÍ VÀ CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN HỌC THUẬT:

 

 

CHI PHÍ SINH HOẠT:

 

BẰNG MẪU

Do MUST được Trường hàng đầu thế giới MIT hỗ trợ thành lập, nên trên bằng của Đại học MUST thể hiện:

"The Malaysia University of Science and Technology (MUST), Malaysia was established with the assistance of the Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, USA, under the auspices of a collaborative agreement between MUST-Ehsan Foundation of Malaysia and MIT."

Tạm dịch:

"Đại học Khoa Học Công nghệ Malaysia (MUST) được thành lập dưới sự hỗ trợ của Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, USA dưới Thỏa thuận Bảo trợ giữa MUST-Ehsan Foundation của Malaysia và MIT"

Đây là dấu hiệu rất quan trọng để minh chứng công nghệ và chương trình đào tạo của MUST theo tiêu chuẩn hàng đầu thế giới của MIT.

Thông tin tư vấn chương trình và hỗ trợ trong thời gian học:

Viện MBA

 • Điện thoại: 0947.247.247
 • Email: dungnv@quantri.vn