fbpx

Hệ thống Level Anh Quốc

Hệ thống đào tạo Level Anh Quốc là hệ thống đào tạo theo khung năng lực Quốc gia Anh Quốc RQF

Trong bối cảnh dịch chuyển lao động toàn cầu (mobility), việc để bằng cấp được công nhận lẫn nhau giữa các quốc gia là nhu cầu quan trọng khi mỗi nền giáo dục có sự khác biệt. Hệ thống đào tạo theo khung năng lực RQF (Regulated Qualifications Framework) ra đời nhằm đảm bảo chương trình đạt tiêu chuẩn năng lực đầu ra đồng nhất và bằng cấp được công nhận dễ dàng khi người lao động chuyển việc sang quốc gia khác.

Do tất cả bằng cấp được quy đổi thành Level nên bằng cấp được dễ dàng công nhận. Tại Châu Âu khi áp dụng khung năng lực Châu Âu, khi một nhân viên từ quốc gia sang làm việc tại một quốc gia khác sẽ phải thêm “Level” vào đơn xin việc để được xác định cấp độ năng lực.

Bằng cấp của hệ thống đào tạo theo level sẽ sử dụng “Diploma” thay cho “Degree”. Cả Diploma và Degree đều hiểu là bằng cấp và với hệ thực hành, Diploma có thể là thạc sĩ (Level 7) và Tiến sĩ (Level 8)

  • Level 3 là A Level hoặc O Level
  • Level 4 Diploma tương đương trung cấp hoặc năm 1 đại học
  • Level 5 Diploma tương đương cao đẳng hoặc năm 2 đại học
  • Level 6 Diploma tương đương cử nhân
  • Level 7 Diploma tương đương Thạc sĩ
  • Level 8 Diploma tương đương Tiến sĩ

Ý nghĩa của Level 7 Diploma (Thạc sĩ hệ thực hành Anh Quốc) của CMI UK

Công nhận quốc tế
Thạc sĩ (Master)

Theo khung năng lực Anh Quốc, khung năng lực Châu Âu, Châu Úc, Châu Á, Nam Phi và hiệp hội nghề nghiệp Hoa Kỳ, Level 7 được công nhận là Thạc sĩ

công nhận
chuyên gia (chartered)

Trở thành chuyên gia về quản lý được công nhận tại môi trường doanh nghiệp, định vị là chuyên gia thực hành cao cấp (Master Chartered)

Công nhận ngay
tại thị trường lao động

Công nhận ngay tại thị trường lao động và giữ nguyên ngạch bậc khi di chuyển chỗ làm hoặc ra nước ngoài làm việc

Hệ thống số 1
Anh Quốc

Level 7 của CMI là chương trình Thạc sĩ thực hành số 1 Vương Quốc Anh và CMI cũng là đơn vị số 1 Anh Quốc đào tạo theo hệ thống Ofqual Anh Quốc

Chuyển tiếp với
các đại học hàng đầu

Hệ thống Level tương thích hoàn toàn với hệ thống đào tạo đại học nên dễ dàng chuyển đổi qua lại để lấy thêm bằng hoặc học cao hơn

Dễ dàng trở thành
giảng viên thực tiễn

Do tính thực hành cao nên các cá nhân sở hữu bằng cấp theo Level được đón nhận tại môi trường đào tạo cần tính thực tiễn hơn là lý thuyết

Chuyển tiếp qua lại với hệ thống giáo dục đại học Anh Quốc và thế giới để lấy bằng kép hoặc học cao hơn

  • Level 7 (thạc sĩ thực hành) có thể lấy thêm 1 thạc sĩ từ các trường đại học chỉ với 1 luận văn chuyên ngành
  • Level 7 (thạc sĩ thực hành) có thể học lên Level 8 (Tiến sĩ)
  • Level 7 (thạc sĩ thực hành) có thể học lên DBA từ các chương trình đào tạo Tiến sĩ thực hành (non-academic) Anh Quốc, Châu Âu, Châu Á và một số chương trình đặc biệt được công nhận bởi các hiệp hội ngành nghề Hoa Kỳ.
  • Level 7 (thạc sĩ thực hành) có thể học lên PhD từ các chương trình đào tạo hàn lâm (academic) từ Anh Quốc và Châu Âu.

Level 7 Diploma không chỉ được công nhận là Thạc sĩ bởi chính phủ Anh mà còn tại Châu Âu, Châu Á, Châu Úc, Nam Phi một cách trực tiếp hoặc thông qua NARIC UK và khung năng lực quốc gia

Công nhận toàn cầu

CÔNG NHẬN TẠI VƯƠNG QUỐC ANH 100% 100%
CÔNG NHẬN TẠI CHÂU ÂU 100%
CÔNG NHẬN TẠI CHÂU ÚC 100%
CÔNG NHẬN TẠI ASEAN 100%
CÔNG NHẬN TẠI CÁC HIỆP HỘI NGÀNH NGHỀ HOA KỲ 100%

Về Chartered Management Institute (CMI) Vương Quốc Anh

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29