Malaysia là nền giáo dục thứ 2 khu vực, là thành viên TPP, AEC, Asean

Malaysia được UNESCO xếp hạng thứ 11 những nước có nền giáo dục đáng đến nhất thế giới. 

Một số nét chính về Giáo dục Malaysia:

  • Hơn 30 năm kinh nghiệm giáo dục quốc tế và tiếp nhận sinh viên toàn cầu.
  • Tiếp nhận 2% sinh viên trên toàn thế giới
  • Trong cùng 1 thời điểm luôn có khoảng 100.000 sinh viên quốc tế theo học các chương trình của Malaysia

Chính phủ Malaysia kiên quyết và kiên định với định hướng biến Malaysia thành quốc gia có nền giáo dục cao cấp và là điểm đến của sinh viên toàn cầu. Bộ Giáo dục Malaysia giám sát tất cả các trường đại học hoạt động tại Malaysia và quản lý hệ thống kiểm định, phát triển hệ thống kiểm định quốc gi