Đào tạo cử nhân

Nhằm tối ưu hóa lợi ích, giảm thiểu chi phí nhưng vẫn giữ được chất lượng đào tạo, Đại học MUST triển khai mô hình đào tạo tương tác kết hợp, mô hình này được Viện công nghệ Massachusetts chuyển giao và đã được chứng minh là hiệu quả cho người đi làm, những người thường xuyên phải bận rộn trong công việc.

Mô hình đào tạo tương tác kết hợp là mô hình bao gồm:

 • Bước 1: Bài giảng và nhu liệu học tập được xây dựng và đưa vào hệ thống Moodle.
 • Bước 2: Sinh viên được cấp tài khoản để tiếp cận bài giảng trước khi lên lớp.
 • Bước 3: Sinh viên nghiên cứu lý thuyết trước khi lên lớp.
 • Bước 4: Sắp xếp thời gian lên lớp tại Malaysia hoặc lên lớp học thời gian thực, sinh viên được gặp trực tiếp giáo sư của MUST đào tạo tạo trực tiếp tại Malaysia.
 • Bước 5: Sinh viên làm bài với sự hỗ trợ của trợ giảng.
 • Bước 6: Sinh viên nộp bài thông qua hệ thống
 • Bước 7: Sinh viên bảo vệ với giảng viên MUST tại Malaysia.

Mô hình đào tạo tương tác kết hợp giúp sinh viên Việt Nam:

 • Đáp ứng 100% thời gian tương tác với đại học MUST,
 • Giảm thiểu chi phí đi lại và ăn ở tại Malaysia với các module lý thuyết và nghiên cứu.
 • Gia tăng hiệu quả với Module thực hành trong các workshop tại Malaysia.
 • Duy trì chất lượng đào tạo đồng nhất.

Hỗ trợ tiếng Anh và trợ giảng cho sinh viên Việt Nam

 • MUST cung cấp nhiều tùy chọn về điều kiện tiếng Anh đầu vào nhằm giúp sinh viên Việt Nam với tiếng Anh không phải ngôn ngữ thứ 2 có nhiều cơ hội học tập quốc tế.
 • Trong quá trình học tập, sinh viên có thể sử dụng thêm dịch vụ trợ giảng nhằm nắm bắt nội dung bài học kỹ càng hơn, biết phương pháp triển khai, giảm thiểu khó khăn về tiếng Anh và hoàn thành tốt chương trình.

Hệ thống đào tạo Hybrid của MUST:

Các bạn Click vào đây để vào hệ thống: http://blms.must.edu.my 

Hệ thống hỗ trợ Hybrid của EduViet - Viện MBA:

Với mong muốn hỗ trợ sinh viên tham gia chương trình tại MUST một cách hiệu quả, giúp sinh viên hiểu bài sâu và vượt qua các rào cản về ngôn ngữ, Viện MBA, thành viên của Tổ hợp Giáo dục EduViet đã hình thành hệ thống hỗ trợ Hybird giả lập 100% hệ thống đào tạo Hybrid của Đại học MUST.

Các bạn Click vào đây để vào hệ thống hỗ trợ Hybrid của Viện MBA - Thành viên của Tổ hợp giáo dục EduViet: http://eduviet.moodle.vn