Chứng chỉ Quốc tế PhD Research Supervisor

 

Địa điểm: Trụ sở chính, Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST)

Kelana Square, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST) được thành lập dựa trên thỏa thuận hợp tác với Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA. MUST mô phỏng phương pháp đào tạo từ MIT dựa trên nền tảng khuyến khích sự sáng tạo, tư duy biện chứng, kỹ năng giải quyết vấn đề, đổi mới và làm việc nhóm. Những tiêu chuẩn trên là đặc biệt cần thiết cho những lãnh đạo và chủ doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh.

Nhận thấy giáo dục là nhân tố quan trọng để gia tăng cuộc sống con người, MUST đã triển khai chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) và chương trình Tiến sĩ Quản lý (PhD in Management) nhằm giúp mỗi học viên gia tăng kiến thức chuyên môn, trang bị những kỹ thuật quản lý hiện đại để trở thành những nhà quản lý hoặc những giảng viên có năng lực chuyên môn cao.

Do chương trình triển khai nhằm chuẩn bị cho những nhà quản lý và các chuyên gia ứng biến trong môi trường kinh doanh đầy biến động, nên việc tìm hiểu, khám phá, tìm nguyên nhân, định hình giải pháp là kỹ năng đặc biệt quan trọng và MUST tập trung phát triển các kỹ năng này thông qua một hệ thống nghiên cứu hiện đại. Các kiến thức về nghiên cứu chuyên sâu không chỉ giúp học viên hoàn thành luận văn cấp độ thạc sĩ và luận án cấp độ tiến sĩ mà sau này còn có thể điều hành một hoạt động nghiên cứu hiệu quả, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời đủ tự tin để đăng bài trên các tạp chí quốc tế. 

Nhằm chuẩn bị một đội ngũ hướng dẫn nghiên cứu nhằm hướng dẫn cho đội ngũ nghiên cứu sinh của MUST tại các nước, đại học MUST triển khai chương trình "Giảng viên hướng dẫn nghiên cứu cấp độ Tiến sĩ" (PhD in Research Supervisor) nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao ngay tại MUST và tại thị trường lao động cao cấp chuyên sâu về nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH:

  1. Cung cấp kiến thức đầy đủ và chuyên sâu cho các giảng viên hướng dẫn viết luận văn, luận án.
  2. Làm quen với việc ứng dụng các khái niệm, các nguyên tắc và quy trình nghiên cứu khác nhau trong bối cảnh nghiên cứu ngày càng phức tạp.
  3. Biết cách viết luận án theo tiêu chuẩn quốc tế.
  4. Hiểu yêu cầu và mong đợi của người hướng dẫn, người phản biện, hội đồng.
  5. Biết cách hình thành một nghiên cứu đạt chất lượng, thậm chí đạt các giải thưởng.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

Chương trình đào tạo sẽ dựa vào tiêu chuẩn viết luận văn, luận án theo hướng dẫn của MQA (Malaysia Quality Agency) và theo yêu cầu quốc tế và tiêu chuẩn sinh viên tốt nghiệp của Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia.                                                             

NỘI DUNG

Part 1. Thesis and Dissertation Writing 1

Phần này sẽ hướng dẫn các yêu cầu, chính sách, quy định cụ thể mà sinh viên phải tuân thủ khi bắt đầu tham gia nghiên cứu. Học viên được trang bị cấu trúc tiêu chuẩn của 1 nghiên cứu.

Part 2. Thesis and Dissertation Writing 2 

Các hướng dẫn, chính sách và các yêu cầu khi sinh viên viết luận án/luận văn phải tuân thủ. Phần này hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện từng phần của luận án theo phương pháp nghiên cứu khoa học.

Part 3. APA Format.

Hướng dẫn viết theo chuẩn American Psychological Association (APA). 

Part 4: To be an Effective Research Supervisor.

Học viên được hướng dẫn để trả lời câu hỏi "Tôi sẽ làm gì để trở thành giảng viên hướng dẫn cấp độ tiến sĩ?" Chương trình cũng cung cấp những công cụ nhằm lập kế hoạch triển khai dự án nghiên cứu mà mình hướng dẫn cho sinh viên.

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

  • Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên.
  • Tiếng Anh có thể nghe hiểu và đọc được tài liệu.

CHỨNG CHỈ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC:

Sau khi hoàn tất khóa học 5 ngày, học viên được cấp chứng chỉ "Ph.D Research Supervisor" do đại học MUST cấp.

HỌC PHÍ: