10/07/2018

Khai giảng Colloquium kỳ mùa hè cho nghiên cứu sinh chương trình Tiến sĩ đại học MUST Malaysia

Xin chào anh chị và các bạn,

Colloquim là hội thảo dành riêng cho nghiên cứu sinh các chương trình Tiến sĩ và là hoạt động bắt buộc với các nghiên cứu sinh của Đại học khoa học và công nghệ Malaysia.

Trong tuần từ 10/7/2018 đến 13/7/2018, Colloquium mùa hè 2018 được tổ chức với nội dung:

  • Day 1: Internet of Things
  • Day 2: Marketing
  • Day 3: Information Technology
  • Day 4: HR/Industry Relations

Bên cạnh hoạt động Colloquium tại Malaysia, trong quá trình nghiên cứu, học viên còn được Viện MBA, đối tác khoa học của Đại học MUST hỗ trợ quá trình nghiên cứu và hình thành các báo cáo khoa học quốc tế.

Một số hình ảnh buổi khai mạc Colloquim kỳ mùa hè 2018 tại Main Campus, Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST)

Nguồn: Malaysia University of Science and Technology